Överdrättinge 

Natur- och Jaktturism

 

 

 

VÄLKOMMEN!

 

Drättinge by, med gårdar i Hägerstads församling, Norra Kinda i Östergötland, finns belagd i fastighetslängderna redan den 17 juni 1354. Gården Övra Drättinge gård (även kallad Överdrättinge) har ägts bl.a. av ätterna Trolle, Sparre, Leijonstierna och Svanestierna. Daniel Leijonstierna lät på 1640-talet ombilda Övra Drättinge, då omfattande 2 och ¾ mantal, till säteri. I samband med kung Karl XI:s reduktion i slutet av 1600-talet drogs gården in till Kronan för att bli boställe åt kronofogden i Kinda och Ydre härader. Sedan 1990 är gården i privat ägo.

Nuvarande manbyggnad uppfördes år 1696 enligt riksarkitekten m.m. Erik Dahlberghs standard för Kronans tjänsteboställen. Övra Drättinge omfattade då som nu 1 mantal och räknas som jakt- och skogsgård med inägomark, om totalt 145 ha, varav 93 ha skog, i naturskön miljö. Gården har under åren varit föremål för renoveringar, om- och tillbyggnader. De senaste tillskotten är en gårdsbutik, glasstillverkning, en gäststuga samt bergvärme och solcellsanläggning.

 

 Gäststugan

 

 

Närmaste tätorter är Rimforsa (14 km), Kisa (20 km) och Åtvidaberg (40 km). Till staden Linköping är det 50 km och till bad och servering i Valö, Björkfors är det 17 km.

Gården ägs av:     Kerstin Naidu Sjöswärd & Per Sjöswärd.
Post: Drättinge Övra 1, 590 46 Rimforsa
Telefon:
 
076-042 31 51 (Kerstin)
076-019 22 12 (Per)
E-post: ih384zc@gmail.com (Per)
drt4gard@gmail.com (Kerstin)

 

 Kerstin, Per och jaktlabradoren Caisa.

 

 

För ytterligare information
Information in English
Auskünfte ins Deutsch
Informatie in het Nederlands

 

 

 

 

Kontaktinformation


Gården ägs av
Kerstin Naidu-Sjöswärd
och
Per Sjöswärd

e-post: ih384zc@gmail.com

 

Telefon:
076-042 31 51 (Kerstin)
076-019 22 12 (Per)

Postadress:
Drättinge Övra 1
590 46 Rimforsa

GPS-koordinater
Övra Drättinge gårdsplan

System Norrvärde Östvärde
SWEREF 99 TM N 6435799 E 544011
WGS84 g/m 58°3,6890’ 15°44,7820’


Vägbeskrivning översänds per post eller e-post.